CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Hiệu trưởng

Phùng Thị Thu Hằng
Phùng Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 21/9/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Đá - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0915315819

Email liên lạc: thlequydonlongbien@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Phạm Thị Tuyến
Phạm Thị Tuyến

Ngày sinh: 20/10/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0984015435

Email liên lạc: thlequydonlongbien@gmail.com